Sử dụng Web Font trong CSS

Web font là font chữ được các nhà thiết kế website đưa lên host của website, không cần cài đặt vào máy tính của người dùng.

Để thực hiện điều này, bạn sử dụng một rule với tên gọi là @font-face, rule này sẽ tạo ra một font định danh và trỏ tới một file font nào đó lưu trữ trên Internet.

Khi người dùng duyệt web, họ sẽ tự động tải font về và xem được những hiệu ứng font độc đáo, lạ mắt và có thể là “độc nhất vô nhị” chỉ website của bạn mới có.

Ở bài viết này, Quantrimang.com sẽ cùng bạn tìm hiểu cách sử dụng @fonf-face, mời bạn đọc theo dõi.

Các định dạng font thường gặp

1. TrueType Font (TTF)

TrueType là font chữ chuẩn, được Apple và Microsoft phát triển vào cuối những năm 1980. TrueType là định dạng font chữ phổ biến nhất của cả hai hệ điều hành MacOS và Microsoft Windows.

2. OpenType Font (OTF)

OpenType là định dạng font chữ máy tính hỗ trợ đa nền tảng và chứa các bộ ký tự mở rộng, được phát triển dựa trên TrueType và được đăng ký thương hiệu bởi Microsoft. Font chữ OpenType được sử dụng phổ biến hiện nay trên các nền tảng máy tính lớn.

3. The Web Open Font Format (WOFF)

WOFF là định dạng sử dụng để phát triển Webpage, được phát triển bởi Mozilla cùng một số tổ chức khác vào năm 2009. WOFF bản chất là một OpenType hoặc TrueType được bổ sung một số dữ liệu mô tả và một phần định dạng riêng của mình, giúp việc truyền tải qua mạng nhẹ nhàng hơn. W3C khuyến khích sử dụng định dạng này.

4. The Web Open Font Format (WOFF 2.0)

WOFF2 là phiên bản nâng cấp của WOFF được phát triển bởi Google với khả năng nén trung bình cao hơn 30% so với WOFF 1.0.

5. SVG Font/Shape

SVG Font là font chữ bao gồm các kí tự định dạng SVG (hình ảnh – có màu hoặc không có màu), khác với font bình thường ở chỗ là các chữ cái đều là hình ảnh, nên nó có đủ các hiệu ứng hình ảnh, như hiệu ứng bụi, màu sắc, màu nước… SVG Font không bao giờ được nén và thường có kích thước khá lớn.

6. Embedded OpenType Fonts (EOT)

EOT được phát triển bởi Microsoft, là một định dạng nhỏ gọn của OpenType, thiết kế để sử dụng làm font chữ nhúng trên các website.

Cách sử dụng @font-face

Để sử dụng @font-face, ta gom nhiều thuộc tính CSS lại kết hợp với định dạng font để tạo ra những loại font theo ý muốn.

Thuộc tính Giá trị Mô tả
font-family name (Bắt buộc) Xác định tên cho phông chữ.
src URL (Bắt buộc) Đường dẫn đến nơi chứa font.
font-stretch normal
condensed
ultra-condensed
extra-condensed
semi-condensed
expanded
semi-expanded
extra-expanded
ultra-expanded
(Tùy chọn) Xác định văn bản hiển thị rộng hơn hoặc hẹp đi. Giá trị mặc định là “normal”.
font-style normal
italic
oblique
(Tùy chọn) Xác định font-style. Giá trị mặc định là “normal”.
font-weight normal
bold
100
200
300
400
500
600
700
800
900
(Tùy chọn) Xác định font-weight. Giá trị mặc định là “normal”.
unicode-range unicode-range (Tùy chọn) Xác định phạm vi các ký tự UNICODE mà font chữ hỗ trợ. Giá trị mặc định là “U+0-10FFFF”.

Ví dụ

Ví dụ 1: Sử dụng font chữ bạn muốn

@font-face {  font-family: FontQuanTriMang;  src: url(sansation_light.woff); } div {  font-family: FontQuanTriMang; }

Kết quả hiển thị:

Code đầy đủ:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> @font-face {  font-family: FontQuanTriMang;  src: url(sansation_light.woff); } * {  font-family: FontQuanTriMang; } </style> </head> <body> <h1>@font-face trong CSS</h1> <div style="text-align: right; font-weight:bold;">By: Quantrimang.com</div> <div>  <h2>My love - Westlife</h2> An empty street <br> An empty house <br> A hole inside my heart<br> I'm all alone<br> The rooms are getting smaller<br><br> I wonder how<br> I wonder why<br> I wonder where they are<br> The days we had<br> The songs we sang together<br> Oh yeah<br> And all my love<br> I'm holding on forever<br> Reaching for the love that seems so far<br><br> So I say a little prayer<br> And hope my dreams will take me there<br> Where the skies are blue<br> To see you once again, my love<br> Over seas from coast to coast<br> To find the place I love the most<br> Where the fields are green<br> To see you once again, my love<br> </div> </body> </html>

Ví dụ 2: Sử dụng chữ đậm

@font-face {  font-family: FontQuanTriMang;  src: url(sansation_bold.woff);  font-weight: bold; }

“sansation_bold.woff” là một file font chữ khác, chứa các ký tự in đậm cho phông chữ Sansation ở ví dụ 1.

Trình duyệt sẽ sử dụng định dạng này bất cứ khi nào đoạn văn bản có font “FontQuanTriMang” được in đậm.

Code đầy đủ:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> @font-face {  font-family: FontQuanTriMang;  src: url(sansation_light.woff); } @font-face {  font-family: FontQuanTriMang;  src: url(sansation_bold.woff);  font-weight: bold; } * {  font-family: FontQuanTriMang; } </style> </head> <body> <h1>@font-face trong CSS</h1> <div style="text-align: right;"><b>By: Quantrimang.com</b></div>