Mô hình và quy trình hoạt động của khách hàng với phần mềm bán hàng HKT Soft

Mô hình kinh doanh được hiểu đơn giản là cách thức cửa hàng của bạn kiếm ra tiền. Đồng thời nó cũng giải thích nguồn thu của cửa hàng đến từ đâu, các nguồn thu này cung cấp bao nhiêu giá trị và tần suất thế nào.

Trước khi tìm hiểu phần mềm quản lý bán hàng HKT Soft, chúng ta cần nắm được về mô hình và các quy trình hoạt động cơ bản của đối tượng khách hàng sử dụng. Cụ thể như sau (tải tài liệu Powerpoint tại đây và xem thêm giới thiệu phần mềm):

1. Mô hình chung cửa hàng đơn lẻ và chuỗi cửa hàng

Quy trình mua bán xuất nhập hàng hóa của cửa hàng có ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng:

Quy trình Thu chi tiền mặt không có sản phẩm cụ thể trong phần mềm:

– Áp dụng với các nghiệp vụ thu chi không có sản phẩm như trả tiền điện, nước …

– Đối tác: khách hàng, nhà cung ứng nguyên vật liệu, điện, nước, …

2. Mô hình hoạt động nhà hàng, quán café

Mô hình hoạt động nội bộ trong cửa hàng

Các kịch bản bán hàng của nhà hàng và quán café

  • Quy trình chuẩn:

1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > 15 > 16 > 17 > 18

  • Bán nhanh / bán mang về hay bán trực tiếp tại quầy thanh toán siêu thị, cửa hàng (không mở bàn; bỏ qua bước 2): 1 > 3 > …
  • Hủy sản phẩm: 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > …

–Hủy tại bước 4 (Bếp chưa xử lý): … > 4 > 3.1 > 4 …

–Hủy tại bước 5 (Bếp đang/đã xử lý): … 4 > 5 > 3.1 > 3.2 > 3.3 > 5 …

  • Trả sản phẩm (tại bước 8 – đã phục vụ): … > 8 > 8.1 > 8.2 > 8.3 > 9 …
  • Thanh toán trả sau (tại bước 13):

… > 12 > 13.1 > 16.1 > 18 > 9 > 10 > 11 > 12 >

  • Thanh toán lẻ (tại bước 13): … > 12 > 13.1 > 14 > … > 18 > 9 > 10 > …

–Trường hợp thanh toán lẻ theo món

–Trường hợp thanh toán lẻ theo khoản tiền

  • Khách đặt hàng: 1 > 3 > … > 12 > 13.1 > 16.1 > 18 > 9 > 10 > 11 > 12 >
  • Chú ý:

–Trả món trong phần mềm vẫn bị trừ trong kho định lượng (có thể thay đổi thành không trừ)

–Hủy món đã chế biến có thể chỉ đơn giản là chuyển món từ bàn yêu cầu hủy sang 1 bàn khác có gọi món này

Mô hình vận hành nhà / quán nhiều tầng

Mô hình nhà hàng / quán nhiều khu vực

Ví dụ mô hình Quán Ngon

3. Mô hình hoạt động siêu thị, tạp hóa, shop