Microsoft Word (Bài 65): Page Background

1. Nhóm chức năng Page Background trên thanh công cụ

 

2. Watermark

– Cách thực hiện :

 1. Page Layout à Watermark
 2. Chọn kiểu có sẵn trong danh sách hoặc Custom Watermark nếu muốn tùy chỉnh
 3. Trong hộp thoại Printed Watermark:
 • Chọn Text Watermark (có thể đặt ảnh nền – Picture Watermark)
 • Nhập chữ nền vào mục Text:
 • Có thể đổi Font, Size – cỡ chữ nền, Color – màu chữ nền
 • Chọn kiểu Layout: chữ nền hiển thị theo đường chéo trang giấy – Diagonal, hoặc theo đƣờng ngang trang giấy – Horizontal.
 • Chọn OK để vừa áp dụng – Apply vừa đóng hộp thoại.

– Ví dụ sau tạo Watermark là chữ « ĐẠI HỌC THĂNG LONG » theo đƣờng chéo trang giấy :

 1. Page Layout à Watermark
 2. Chọn Custom Watermark
 3. Trong hộp thoại Printed Watermark:
 • Chọn Text Watermark
 • Nhập chữ nền vào mục Text: ĐẠI HỌC THĂNG LONG
 • Font: Arial, Size: 36 – cỡ chữ nền, Color – màu ghi
 • Chọn Diagonal
 • Chọn OK.

Chú ý:

Nếu muốn bỏ Watermark thì làm như sau: Page Layout à Watermark à Remove Watermark

3. Page Border – Viền khung trang

– Đối với các tài liệu văn phòng, Khóa luận tốt nghiệp… nên viền khung Trang bìa kiểu đƣờng kẻ đơn giản.

– Đối với các tài liệu dành cho thiếu nhi, quảng cáo… nên viền khung Trang kiểu hình trang trí.

– Cách tạo viền khung trang bìa:

 1. Page Layout à Page Border
 2. Trong hộp thoại Borders and Shading, thiết lập các thông số như:
  • Kiểu đường viền, màu, độ dày đƣờng viền hay hình trang trí trong mục Art
  • Chọn phạm vị áp dụng trong mục Apply to:
 • First Page only – chỉ áp dụng trang đầu;
 • Whole document – áp dụng tất cả các trang;
 • This Section – chỉ áp dụng cho các trang của Section hiện tại.