Công cụ lập trình và chương trình dịch

1. J2SDK

– Download J2SE phiên bản mới nhất tương ứng với hệ điều hành đang sử dụng từ địa chỉ java.sun.com và cài đặt lên máy tính (phiên bản được chúng tôi sử dụng khi viết giáo trình này là J2SE 1.4). Sau khi cài xong, chúng ta cần cập nhật đường dẫn PATH hệ thống chỉ đến thư mục chứa chương trình dịch của ngôn ngữ java.

2. Công cụ soạn thảo mã nguồn

Để viết mã nguồn java chúng ta có thể sử dụng trình soạn thảo NotePad hoặc một số môi trường phát triển hỗ trợ ngôn ngữ java như: Jbuilder của hãng Borland, Visual Café của hãng Symantec, JDeveloper của hãng Oracle, Visual J++ của Microsoft, …

Trong khuôn khổ giáo trình này cũng như để hướng dẫn sinh viên thực hành chúng tôi dùng công cụ JCreator LE v3.50 của hãng XINOX Software. Các bạn có thể download JCreator LE v3.50 từ http://www.jcreator.com/download.htm.

Ví dụ: Dùng JCreator tạo và thực thi chương trình có tên Hello WorldApp.

Bước 1: Tạo 1 Empty Project

  • File ® New ® Project.
  • Chọn Empty project rồi bấm nút chọn Next


–    Sau đó nhập tên project và bấm chọn Finish.

Bước 2: Tạo một Class mới tên HelloWorldApp và đưa vào Project hiện tại.

  • File ® New ® Class.
  • Nhập vào tên Class và chọn Finish (hình bên dưới).